Adfærdsmodificerende medicin

Når man skal behandle adfærdsproblemer, så er træning altafgørende. En gang i mellem kan hunde dog have gavn af en hjælpende hånd i form af adfærdsmodificerende medicin, også kaldet psykofarmaka. Der findes en lang række typer af psykofarmaka, som virker på forskellige måder, men fælles for dem alle er, at de kan gøre det lettere for hunden at modtage den træning, der er nødvendig. Er en hund eksempelvis meget stresset, kan det være umuligt for det at lære noget nyt, og dermed ændre adfærd. Behandles sådan en hund med stressreducerende medicin, kan det blive lettere at arbejde med dens problemer. Adfærdsmodificerende medicin kan aldrig stå alene, og skal altid følges op med den rette træning. 

Der findes flere forskellige typer af adfærdsmodificerende medicin. De mest almindelige er: 

Antidepressiver: 
Antidepressiver er en type psykofarmaka, der virker ved at øge niveauet af bestemte signalstoffer i hjernen. Nogle dyr menes at have få lidt af disse signalstoffer, og de kan derfor have gavn af behandling med antidepressiver. De mest almindelige antidepressiver er:

  • Tricykliske antidepressiver, som bl.a. øger niveauet af signal stofferne serotonin og noradrenalin i mellem nervecellerne i hjernen.

  • SSRI-medikamenter, som øger niveauet af signalstoffet serotonin mellem nervecellerne i hjernen.

Selektive alpha-2 agonister:

Den hyppigst brugte selektive alpha-2 agonister hos hunde, er dexmedetomidin. Dexmedetomidin hæmmer frigivelsen af signalstoffet noradrenalin og det blokere for forskrækkelsesrefleksen, og det virker dermed beroligende og er god til lindring af akut angst. 

Inden en hund behandles med adfærdsmodificerende medicin, skal den igennem en grundig klinisk undersøgelse. Nogle hunde har brug for kortvarig eller periodevis behandling, mens andre har gavn af længerevarende behandlinger. Ved længerevarende behandling vil det være nødvendig med opfølgende kontrolundersøgelser.